Introduktion till webbutveckling (DA156A)

Malmö Högskola

Introduktion till webbutveckling

Denna webbplats innehåller material från en grundkurs i webbutveckling. De som läser kursen är den primära målgruppen, men mycket kan förhoppningsvis vara användbart även för andra. Allt material är publicerat under en fri licens, vilket gör att det kan återanvändas av andra, så länge upphovsman anges.

Syfte

I den bakomliggande kursplanen beskrivs syfte och mål:

Kursen syftar till att introducera fundamentala koncept och tekniker som ingår i modern webbutveckling. Studenten ska ges praktiska färdigheter i utveckling av webbplatser, liksom en teoretisk bakgrund till de begränsningar och möjligheter som ges av aktuella standarder och plattformar. Studenten ska också utveckla en inledande förståelse av hur användarbehov och -beteende kan styra utvecklingen av ett gränssnitt.

Den beskrivningen är väldigt avsiktligt formulerad utan att nämna specifika tekniker. Istället ligger fokus på "modern webbutveckling" och "aktuella standarder och plattformar". Målet är således att hålla en bra balans mellan grundläggande principer och viktiga nya utvecklingar. Hösten 2017 betyder det bland annat HTML5 och CSS 3, med fokus på tillgänglighet och användbarhet för olika enheter.

Upplägg

Webbplatsen är baserad på en högskolekurs där ämnen introduceras vid en serie föreläsningar. Bilder, länkar och exempel publiceras här.

Kursen är också praktiskt - ämnet lär man sig genom själv producera och experimentera. Därför finns några laborationer, som kan ses som rekommenderade övningar. Studenter vid kursen har tillgång till handledning för dessa.

Studenter examineras med inlämningsuppgifter och en tentamen. Instruktioner för uppgifterna publiceras också här.

Kontakt

Anton Tibblin är kursansvarig och driver webbplatsen. Delar av materialet på webbplatsen har ursprung från Fredrik Ohlins tidigare versioner. Fel eller förbättringsförslag kan rapporteras till anton.tibblin@mah.se.


Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Introduktion till webbutveckling, fristående distanskurs, Malmö högskola.