Introduktion till webbutveckling (DA156A)

Malmö Högskola

Inlämningsuppgifter

Dessa uppgifter är, till skillnad från laborationerna, examinerande - vilket betyder att de är obligatoriska att genomföra för godkänt kursbetyg. Under höstterminen 2014 ingår tre uppgifter, som publiceras under kursens gång (enligt planen). Uppgifterna motsvarar 3,5 hp, och kan ge betyget Godkänd.

Inlämningsuppgifterna publiceras under kursens gång.

Deadline Inlämningsuppgift
24/9 Inlämningsuppgift 1 - Grundläggande HTML & CSS
15/10 Inlämningsuppgift 2 - Layout med CSS & JavaScript
5/11 Inlämningsuppgift 3 - Användbarhet & förnyelse av befintlig webbplats

Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Introduktion till webbutveckling, fristående distanskurs, Malmö högskola.