Introduktion till webbutveckling (DA156A)

Malmö Högskola

Laborationer

Laborationer är rekommenderade övningsuppgifter, som tar upp många viktiga koncept på ett förklarande vis. Studenter kan titta på planen för 2017 för handledningstider. Där syns också när respektive labb bör vara gjord, för att hålla kursens tempo.

För varje genomförd labb på plats som redovisas för labbassistent kan man tillgodoräkna sig 0.5p till tentamen.

Datum Laboration Labbhandledare
1/9 1. Enkel personlig webbsida Emma, Kim, (, Anton)
8/9 2a. Formulär & tabeller, 2b. Introduktion till CSS Emma, Kim, (, Anton)
15/9 3. Layout med CSS Emma, Kim, (, Anton)
22/9 4. Responsiv webbutveckling Emma, Kim, (, Anton)
29/9 5. JavaScript och ramverk Emma, Kim, (, Anton)

1. Labbgrupper HT 2017

Till nästan alla laborationer har vi två datorsalar. Finns det inte plats i den första sal ni går i, testa den andra på schemat - där bör det finnas plats då.

Notera också att det går några fler individer per grupp än vad det finns datorer i många salar. Det löser sig om ett fåtal i varje sal har bärbar dator med, eller kan samarbeta.

Schemat med salar för laborationerna hittar ni här


Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Introduktion till webbutveckling, fristående distanskurs, Malmö högskola.