Introduktion till webbutveckling (DA156A)

Malmö Högskola

Föreläsning 3 - Tabeller och formulärDagens exempel

table.html


<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Tabeller</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Tabeller</h1>

    <table border="1">
      <thead>
        <tr>
          <th>År</th>
          <th>LP1</th>
          <th>LP2</th>
          <th>LP3</th>
          <th>LP4</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td rowspan="2">1</td>
          <td>Introduktion till webbutveckling</td>
          <td>Introduktion till programmering</td>
          <td colspan="2">Systemutveckling och projekt 1</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Introduktion till datavetenskap</td>
          <td>Introduktion till interaktionsdesign</td>
          <td>Databasteknik</td>
          <td>Informationsarkitektur I</td>
        </tr>
      </tbody>
      <tfoot>
        <tr>
          <td colspan="5">
            <a href="https://edu.mah.se/tgiaa">Läs mer om programmet här</a>
          </td>
        </tr>
      </tfoot>
    </table>

  </body>
</html>

form.html


<!doctype html>
<html>
  	<head>
  		<meta charset="utf-8">
  		<title>Formulär</title>
  	</head>
  	<body>
  		<h1>Formulär</h1>
  		<form action="forms.html" method="get">
  			<p>
  				<label for="name-field">Namn</label>
  				<input type="text" name="name" id="name-field" placeholder="Ange namn..." required>
  			</p>
  			<p>
  				<label for="email-field">Epost</label>
  				<input name="email" id="email-field" placeholder="Ange epost..." type="email" required>
  			<p>
  				<input type="submit" value="Skicka!">
  			</p>
  		</form>
  	</body>
</html>

Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Introduktion till webbutveckling, fristående distanskurs, Malmö högskola.