Introduktion till webbutveckling (DA156A)

Malmö Högskola

Planering

För enkelhetens skull är alla viktiga datum och tider sammanställda här. För att undvika motsägande information är salar inte angivna - se det officiella schemat.

Labbtillfällena är i grunden fria att disponera, men i tabellen nedan anges så långt man minst bör sträva efter att komma. (Det skadar aldrig att jobba senare delar!) Assistenter finns på plats 8-12 för att ge råd och svara på frågor.

Innehållet för varje tillfälle presenteras, eller kommer att presenteras, på sidorna för föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

1. Tillfällen och deadline

Vecka Datum Tid* Vad Läshänvisningar
35 29/8 10-12 Föreläsning 1: Kursintroduktion -
30/8 13-15 Föreläsning 2: Introduktion till HTML HTML & CSS: Kap. 1-5
1/9 08-12 Laboration 1: Enkel personlig webbsida
36 5/9 10-12 Föreläsning 3: Tabell & formulär HTML & CSS: Kap. 6-7
6/9 13-15 Föreläsning 4: Introduktion till CSS HTML & CSS: Kap. 10-14
8/9 8-12 Laboration 2: a) Formulär & tabeller, b) Introduktion till CSS
37 12/9 10-12 Föreläsning 5: Layout med CSS (1) HTML & CSS: Kap. 15
13/9 13-15 Föreläsning 6: Layout med CSS (2) HTML & CSS: Kap. 15
15/9 8-12 Laboration 3: Layout med CSS
38 19/9 10-12 Föreläsning 7: Responsiv webbutveckling HTML & CSS: Kap. 15
21/9 10-12 Föreläsning 8: Tutorial, att bygga en webbsida
22/9 8-12 Laboration 4: Responsiv webbplats
24/9 Deadline: Inlämningsuppgift 1
39 26/9 10-12 Föreläsning 9: Webbutveckling med JavaScript -
27/9 13-15 Föreläsning 10: Ramverk & bibliotek -
29/9 8-12 Laboration 5: JavaScript på webben
40 3/10 10-12 Föreläsning 11: Introduktion till användbarhet -
4/10 15-17 Föreläsning 12: Användbarhet med fokus på webben
6/10 08-12 Laboration: Extratillfälle
41 11/10 13-15 Föreläsning 13: Sammanfattning av kursen
13/10 8-12 Laboration: Extratillfälle
15/10 Deadline: Inlämningsuppgift 2
42 18/10 13-15 Inför tentamen
43 24/10 8-12 Tentamen, ordinarie
44 5/11 Deadline: Inlämningsuppgift 3
50 14/12 8-12 Omtentamen 1
7 15/2 08-12 Omtentamen 2

*Notera att akademisk kvart tillämpas, vilket betyder att undervisning kör igång 15 minuter efter utsatt tid.


Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Introduktion till webbutveckling, fristående distanskurs, Malmö högskola.