Introduktion till webbutveckling (DA156A)

Malmö Högskola

Resurser

1. Kurslitteratur

Egentligen behövs inga speciella böcker för att komma igång med HTML, CSS och JavaScript. Men det kan vara bekvämt att få (nästan) all information samlad och förklarad, vilket är målet med kursens rekommenderade bok - HTML and CSS: Design and Build Websites, av Jon Duckett.

Duckets bok har en blandning "hur" och "varför", med fokus på det första.

I just denna kurs rekommenderas ytterligare två böcker:

  • Responsive Web Design av Ethan Marcotte, som beskriver en viktig designansats för att hantera varierande plattformer.
  • Don't Make Me Think! av Steve Krug, som ger en klassisk introduktion till användbarhet.

2. Referensverk och tutorials

Ett av de vanligaste behoven är att slå upp "vad gäller för X?". Att använda valfri sökmotor och söka likt html5 table caption brukar ge bra resultat. Men vissa källor är som bekant mer trovärdiga än andra.

"Facit" finns i specifikationerna för respektive standard, och de är bra att bekanta sig med. Men i många fall finns enklare förklaringar på andra ställen, och det skadar aldrig med goda exempel. Nedan presenteras några bra webbplatser.

  • SitePoint driver en informativ referenssajt, där man kan slå upp de flesta aspekter för grundläggande HTML och CSS.
  • Mozilla Developer Network fyller samma syfte som SitePoint, men kan vara mer utförlig för avancerade ämnen.
  • Eloquent JavaScript är en gratisbok som introducerar och fördjupar inom programmering med JavaScript.
  • JavaScriptföreläsningar (på svenska) med exempel och övningar. Från grunderna till händelsehantering och DOM.

3. Verktyg

Webbutveckling är tacksamt, eftersom det inte kräver några speciella verktyg eller programvaror. I grunden behövs endast en enkel textredigerare. Just enkla sådana följer med i princip alla operativsystem, som Notepad (Anteckningar) för Microsoft Windows, och TextEdit (Textredigerare) för Mac OS X.

Det blir dock roligare om man använder en textredigerare som "förstår" språken man använder. Minsta nivån att sträva efter är syntaxmarkering, alltså en presentation av texten anpassat till att synliggöra språkets delar. Utöver detta finns många funktioner som kan vara hjälpsamma - men vad man prioriterar är väldigt personligt. Rekommendationen är att testa flera olika för att få en egen favorit.

3.1. OS X

3.2. Windows

Verktyg där man grafiskt skapar en webbsida utan att själv skriva koden ("what you see is what you get") rekommenderas inte - och är inte tillåtna i kursens uppgifter. En viktig poäng är att förstå bakomliggande tekniker och principer. Resultatet mycket bättre om man själv författar källkoden.

4. Malmö Högskola-specifikt

För kursens studenter finns några specifika länkar, listade här av bekvämlighetsskäl:

  • Publicera webbsidor via webshare. Alla som har ett studentkonto vid Malmö högskola kan aktivera tjänsten, som fungerar som ett enklare webbhotell.
  • Via It's Learning publiceras internt material, och där lämnas också inlämningsuppgifter in.

Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Introduktion till webbutveckling, fristående distanskurs, Malmö högskola.