Introduktion till webbutveckling (DA156A)

Malmö Högskola

Om kursens tentamen

Förutom de praktiska inlämningsuppgifterna, så examineras kursen med en skriftlig tentamen. Den fångar upp många av de viktiga kunskaper och ställningstaganden man behöver känna till. Tentamen är också det moment som är VG-grundande för kursen.

Skrivning sker under fyra timmar, första tillfället i slutet av kursens 10 veckor. Vid missad skrivning, eller icke godkänt betyg, finns flera möjligheter till omtentamen. Den första omtentan sker redan under höstterminen.

Exempeltentor

För att visa hur uppgifterna ser ut är tre tidigare tentor publicerade. De är alla ganska lika till utformningen, och ger en bra indikation på kommande uppgifter. PDF-format:

  1. 2011-10-12
  2. 2011-12-02
  3. 2012-02-29

Att läsa

Tentan sammanfattar kursens fokus, så god kunskap om innehåll i föreläsningar, laborationer och uppgifter är den bästa förberedelsen.

Seminarium inför första tentamen

Inför första skrivningen är ett seminarium inbokat, där frågor besvaras och möjliga lösningar kan diskuteras. Se planen.

Anmälan

Anmälan till tentamen är obligatorisk och görs via Kronox.

Mer information om anmälan till tenamen hittar ni här


Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Introduktion till webbutveckling, fristående distanskurs, Malmö högskola.